top of page

Obsesif Kompulsif Bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); kaygı ya da gerginliğin eşlik ettiği tekrarlayıcı ısrarcı düşüncelerin, düşlemlerin veya dürtülerin varlığıyla ve/veya obsesyonların neden olduğu kaygı ya da gerginlikleri azaltma amaçlı tekrarlayıcı zihinsel ya da fiziksel eylemler ile karakterizedir. OKB, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin daha önceki sınıflandırmalarında anksiyete bozuklukları ana başlığı altında yer almaktayken, DSM-5 sınıflandırmasında yeni tanımlanan bazı psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikte “obsesif kompulsif spektrum bozuklukları” ana başlığı altına alınmıştır. DSM-5 sınıflandırmasında obsesif kompulsif spektrumda yer alan diğer bozukluklar: trikotillomani, deri yolma bozukluğu, beden dismorfik bozukluğu, madde/ilaç ile tetiklenen obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk, başka bir tıbbi duruma bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluk ile belirlenmemiş obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklardır.

Çocukluktaki OKB belirtileri erişkinlerdekine benzerdir. Çocuklarda obsesyonların tek başına bulunması nadir iken, salt kompulsiyonlar ile giden klinik tablo daha sık görülmektedir.5 Çocukların çoğunda OKB başlangıcı sinsidir ve mümkün olduğunca belirtileri gizlemeye çalışırlar.

Bu nedenle klinik başvuru yapan çocuklarda başvuru sebebi farklı olsa bile rutin olarak OKB belirtilerinin araştırılması önerilmektedir.

bottom of page