top of page

Psikoterapiler

Çocuk ve Ergenlerde davranışçı yaklaşımlar, bilişsel ve davranışçı terapiler ve EMDR özellikle fobiler, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, öfke kontrolü terapisinde uygulanmaktadır.

Farmakoterapiler

Çeşitli psikiyatrik bozukluklarda tek başına veya psikoterapi ile kombine edilerek kullanılmaktadır.

Özel Eğitim

Zihinsel engellilik, özgül öğrenme bozukluğu, otizm spektrum bozukluğunda özel eğitim salık verilmektedir.  

İletişim Becerileri

Sosyal beceri eğitimleri ve kişiler arası iletişim becerilerini geliştirme ve düzenleme bunlar arasındadır.

bottom of page