top of page

Ayrılık Kaygısı Bozukluğu

Ayrılık kaygısı bozukluğu (AKB) anne-babadan ya da bağlılık geliştirilmiş diğer kişilerden ayrılmaya ilişkin olarak duyulan aşırı kaygıdır. Çocuğun günlük işlevlerini etkilemesi, okul reddine neden olması ve diğer psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkma olasılığını artırması nedeniyle önemli olarak kabul edilmektedir.

AKB’nin üç ana özelliği vardır:

•  Ayrılık zamanlarında ve öncesinde aşırı ve yineleyici korkular veya endişeler

•  Ayrılık sırasında, öncesinde ve sonrasında davranışsal ve bedensel yakınmalar

•  Ayrılık durumlarında yineleyici tarzda kaçınma veya kaçınma çabaları

AKB’nin en sık gözlenen belirtilerinden biri okul reddidir. Aynı şekilde, okul reddi çoğu zaman ayrılık kaygısı ile ilişkilidir. Özellikle akut veya kısa süreli okul reddi gösteren çocukların dörtte üçünde ayrılık kaygısı söz konusudur. Çoğu okul reddinin temelinde ayrılık kaygısı olmasına karşın, bazı çocuklarda neden anne-babadan ayrılık değildir; başka özgün nedenler de olabilir.  Bu nedenler arasında: başarısız olma korkusu, öğretmenle ilişkide yaşanan güçlükler, beden eğitimi derslerinden hoşlanmama ve arkadaşlarının çocuğu dışlaması sayılabilir.

AKB’de tedavi yaklaşımları şunlardır:

  1. Davranış terapisi

  2. Aile terapisi

  3. Oyun tedavisi/psikoterapi

  4. İlaç tedavisi

bottom of page